Vol056嫩模许诺Sabrina苏梅岛旅拍性感红色风衣秀白嫩美腿25P许诺花の颜

Vol056嫩模许诺Sabrina苏梅岛旅拍性感红色风衣秀白嫩美腿25P许诺花の颜

于是后人以痫为阴寒之证,亦有分痫为阴阳二证,以阴痫为寒者。 小儿疳痢,葱白汤下。

《素问》热论曰∶今夫热病者,皆伤寒之类也。非元气衰微之甚,不至此也。

万历壬子夏,有同盟朱仲修相引,乃负笈先生之门。或饮食无味,胁肋腹胀,头重不举,多卧少起,甚者积年。

 生铁三斤,水一斗,煮取五升洗,内服磁石散。脾忧愁而不解则伤意,意伤则乱,四肢不举。

或呕逆喘促,或心腹搅疼,或饮食不安,状如反胃等证。如浮主表,沉主里,而内伤发热,大类外感,脉亦浮数。

郁金七两、明矾三两为末,簿荷汁,丸桐子大,每服五六十丸,汤水任下,最能去心窍郁痰。 或为末,每服一二钱亦得。

Leave a Reply